Kapitánské kurzy vás připraví na zkoušky pro získání velitele námořní jachty, oprávnění C, B nebo A. 

a) průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupně Beaufortovy stupnice.
b) průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,
c) průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby,

Pro vedení námořní jachty na moři platí  ve smyslu vyhlášky č. 315/2000 Sb., o prokazování způsobilosti, povinnost vlastnit platný průkaz způsobilosti:

I. PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI
K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „C“:
1. žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek 500,- Kč (kolek)
2. úspěšné složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR z následujících odborností:
a) základy námořního práva a COLREG
b) plavební nauka
c) námořní navigace
d) meteorologie
e) základy angličtiny
f) základy poskytování první pomoci
3. doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty - jachetního instruktora (lodní deník, jachtařská knížka) 
4. osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
5. platný průkaz radiotelefonisty - od roku 2013 není potřeba
6. minimálně 18 let věku
7. barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „B“ :
1. žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek 500,- Kč (kolek)
2. doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby C
3. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
a) základy námořního práva a COLREG
b) plavební nauka
c) námořní navigace
d) meteorologie
e) základy angličtiny
f) základy poskytování první pomoci
4. doložená praxe v délce námořních plaveb minimálně 1 000 námořních mil ve funkci velitele jachty a nejméně   500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty (držitel B, A). (lodní deník, jachtařská knížka).
5. osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
6. platný všeobecný průkaz radiotelefonisty - od roku 2013 není potřeba
7. barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „A“:
1 žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek 500,- Kč (kolek)
2. doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby B
3. úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
a) základy námořního práva a COLREG
b) plavební nauka
c) námořní navigace
d) meteorologie
e) základy angličtiny
f) základy poskytování první pomoci
4. doložená praxe v délce námořní plavby min. 5 000 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty.
5. osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
6. platný všeobecný průkaz radiotelefonisty - od roku 2013 není potřeba,
7. barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele

Doba platnosti průkazů pro vedení námořní jachty je 10 let (průkazy vydané po 1.1.2019). O prodloužení je nejlepší požádat 2 měsíce před skončením jejich platnosti s kolkem 50,- Kč, při pozdějším podání žádosti se přikládá kolek 500,- Kč. Kromě jiného se musí doložit uplutí 500 námořních mil ( do roku 2013 - 1000 Nm) za období posledních 5 let (dříve 2 let).

 

Napište nám

Použijte náš kontaktní formulář nebo zadejte Váš email níže


Výměnná reklama   |   Mapa stránek

Kontakt

Kontaktovat nás můžete 24 hodin denně

  • Yachtmen charter, s.r.o. , Nad Přehradou 408, Praha 10, 109 00
  • Telefon: +420 606 351 536
  • Email: info@yachtmen.cz

© Copyright 2014 PowerNET